تجهیزات پزشکی


تاریخ: 1399/10/06
عنوان: یونیت چشم پزشکی
یونیت چشم پزشکی شرکت مولرودل المان ، کراتو متر هاگ اشترایت سویس و اسلیت لمپ کشور ژاپن
آدرس: اصفهان - آقای دکتر پرتوی
تلفن همراه: 09131172522