اهداف و چشم انداز

جایگاه کنونی:

a : جایگاه واقعی علمی جامعه چشم پزشکی ایران در عرصه بین المللی کمتر شناخته شده است.

b : در هنگام برگزاری مناسبتهای علمی بین المللی در چشم پزشکی از افراد شاخص هر رشته دعوت می شود ولی در این میان مشارکت افراد برجسته و حائز شرایط جامعه علمی چشم پزشکی و علوم بینایی ایران ندرتاً اتفاق می افتد.

c : به نظر می رسد که تعامل جامعه علمی چشم پزشکی ایران در ارتباط با سایر انجمن های علمی بین المللی اعم از منطقه ای و فرا منطقه ای به اندازه پتانسیل و بضاعت علمی ما نبوده است.

d : حضور چشم پزشکان در عرصه مناسبتهای بین المللی علمی چشم پزشکی بیشتر به جهت ارائه نتایج تحقیقات و یا حضور غیرفعال و به شکل مستمع بوده و به ندرت به عنوان ارائه کنندۀ جلسات و یا ارائه کنندۀ کارگاه یا Course می باشد.

e : علیرغم نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی با کشورهای مجاور،  کنگره های علمی داخل ما در جذب چشم پزشکان و محققان بینایی کشورهای همسایه هم موفق نبوده است.

چشم انداز (Vision):

 ما در 5 سال آینده یکی از پیشرو ترین انجمن های چشم پزشکی در سطح منطقه خاورمیانه خواهیم بود و بیشترین تعامل سازنده و دو طرفه را با سایر انجمن های منطقه ای و فرامنطقه ای چشم پزشکی خواهیم داشت و به طور فعال بالاترین حضور را در زمینه مدیریت و شرکت در همایش های منطقه ای و فرا منطقه ای در بین کشور های منطقه خاورمیانه دارا خواهیم بود

 

 

رسالت Mission)):

رسالت گروه روابط بین الملل انجمن چشم پزشکی ایران عبارت از شناساندن جایگاه واقعی جامعه چشم پزشکی و علوم بینایی ایران در سطح کشور های منطقه و فرا منطقه ای می باشد. این گروه این کار را از طریق گسترش تعامل سازنده با انجمن ها و نهاد های چشم پزشکی دنیا و برنامه ریزی در جهت بستر سازی برای حضور گسترده و فعال این جامعه در همایش های
بین المللی با استفاده از امکانات انجمن چشم پزشکی می باشد. این انجمن تلاش دارد محور های زیر را در زمره مسئولیت های کلان خود قرار دهد.

1-     ارتقاء، ترغیب و بستر سازی جهت حضور فعال صاحب نظران جامعه چشم پزشکی و علوم بینایی در همایش ها و عرصه های مهم بین المللی چشم پزشکی.

2-     ایجاد بانک اطلاعات مربوط به چشم پزشکان و پژوهشگران فعال در داخل و خارج کشور در عرصه چشم پزشکی و علوم بینائی در خصوص  توانمندی ایشان، میزان و نحوۀ حضور ایشان در همایش های داخلی و بین المللی.

3-     ایجاد بانک اطلاعات چشم پزشکی کشورهای منطقه و اطلاع از میزان توانمندی و نیازمندی و انگیزه های آنها.

4-     شناسایی و ایجاد بانک اطلاعات مربوط به انجمن های چشم پزشکی همایش ها و عرصه های مهم بین المللی چشم پزشکی و میزان فعالیت های آنها.

5-     گسترش متقابل با انجمن های چشم پزشکی کشورهای فارسی زبان در زمینه حضور فعال در همایش ها و همکاریهای مشترک درمانی و علمی.

6-     گسترش تعامل سازنده و دو سویه با انجمن چشم پزشکی خاورمیانه و (MEACO) .

7-     گسترش تعامل با انجمن چشم پزشکی کشورهای منطقه غیر فارسی زبان به ویژه ترکیه، مصر و تونس.

8-     برنامه ریزی فراهم کردن زمینه جهت برگزاری دائمی جلسات علمی اعم از کارگاه و سمپوزیوم در تمام رشته های فوق تخصصی در World Ophthalmology Congress (WOC).

9-     برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه جهت حضور فعال دانشمندان و افراد صاحب نظر علوم چشم پزشکی در مهم ترین همایش های چشم پزشکی و علوم بینایی دنیا.

10-  شناسایی عرصه های مختلف حضور اعم از همایش های علمی، دریافت جوایز و Grant برای جامعه چشم پزشکی و ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به آنها.

11-  دریافت ایده های جدید در جهت بسترسازی برای برگزاری بهتر همایش یا حضور فعال در همایش های بین المللی.

 12-  شناسایی و ترغیب و تشویق و حمایت افراد فعال در حیطه بین المللی به خصوص چشم پزشکان جوان. 

نقاط ضعف:

1-     مشکلات پشتیبانی جهت برگزاری همایش های بین المللی در داخل کشور.

2-     محدودیت منابع مالی.

3-     محدودیتهای مالی و سیاسی جهت سفرهای خارجی چشم پزشکان ایران.

4-     عدم تسلط به زبانهای خارجی به ویژه انگلیسی در تعداد قابل توجهی از چشم پزشکان و دانشمندان علوم بینایی ایرانی.

5-     عدم برخورداری از مهارتهای ارتباطی و ارائه سخنرانی در عرصه های بین المللی در بین تعداد قابل توجهی از چشم پزشکان ایرانی.

6-     عدم شناسایی NGO ها ی فعال و شرکت های صنعتی و دارویی بزرگ داخل برای حمایت های مالی بیشتر از جامعه چشم پزشکی .

7-     پائین بودن منابع مالی داخلی انجمن  جهت برگزاری همایش های کشور. 

نقاط قوت:

1-     علاقه بالای چشم پزشکان و پژوهشگران ایرانی به حضور در عرصه های بین المللی.

2-     وجود استطاعت مالی کافی در بین چشم پزشکان.

3-     وجود افراد دانشمند و صاحب نظر در سطح بین المللی در جامعه چشم پزشکی ایران .

4-     سابقه و قدمت دانش پزشکی و چشم پزشکی در ایران.

5-     نگاه مثبت به جایگاه چشم پزشکی در ایران در بین کشورهای همسایه و منطقه.

6-     تعداد قابل توجه چشم پزشکان در ایرانی در مقایسه با سایر کشورها به ویژه در سطح منطقه.

7-     وجود حلقه های ارتباطی با جوامع بین المللی در جامعه چشم پزشکی.

8-     وجود مراکز آموزشی و پژوهشی مطرح چشم پزشکی و علوم بینایی در کشور.

9-     انگیزه هیات مدیره انجمن چشم پزشکی ایران جهت فعال نمودن روابط بین المللی.

10-  وجود اعضای هیئت علمی جوان با پتانسیل علمی بالا و با انگیزه درونی بالا.

11-  وجود زیر گروهها ی فوق تخصصی فعال در انجمن چشم پزشکی ایران.

12-  نیاز مراکز آموزشی و پژوهشی به افزایش کیفی و کمی و پژوهش و  برون داد های پژوهشی از سوی پژوهشگران.

13-  علاقه و انگیزه پژوهشگران و دانشمندان حوزه بینایی ایران به ارائه نتایج علمی خود به ویژه در عرصه های بین المللی.  

فرصتها:

1-     حمایت مراکز دانشگاهی و پژوهشی وغیر دانشگاهی از پژوهشگران جامعه چشم پزشکی.

2-     حضور افراد شاخص ایرانی در مناصب مدیریتی و علمی واجرایی درانجمن های چشم پزشکی مختلف.

3-     وجود بیماران چشمی در منطقه که بدنبال مراکز درمانی با توانمندی بالا و هزینه مناسب می باشند.

4-     پتانسیل جذب رزیدنت و فلوهای خارجی به ویژه در سطح منطقه ای و بالطبع افزایش درآمد موسسات آموزشی که ارتقاء سطح تعاملات بین المللی را در پی خواهد  داشت.

5-     علاقمندی انجمن های بین المللی چشم پزشکی معتبر در جهت افزایش تعامل با انجمن چشم پزشکان ایران.

6-     وجود کشورهای فارسی زبان در همسایگی کشور، و علاقه ایشان به شرکت در همایش های علمی در ایران به جهت قرابت زبان و فرهنگ.

7-     نگاه مثبت به پژوهشگران و چشم پزشکان ایران در عرصه منطقه ای و حتی بین المللی.

تهدیدها:

1-     مشکلات مختلف برای چشم پزشکان و دانشمندان علوم بینایی جهت سفر به خارج از کشور.  

2-     مشکلات موجود جهت تبادلات مالی با سازمانهای بین المللی و همچنین شرکت و ثبت نام در همایش ها و انجمن های علمی معتبر بین المللی.

3-     سازمانهای مهم منطقه ای در سطح منطقه و فرا منطقه ای در خارج از حیطه تاثیر گذاری چشم پزشکان ایرانی هستند.

4-     عدم شناخت قابلیت های جامعه چشم پزشکی ایران برای انجمن ها و همایش های مطرح بین المللی.

5-     عدم حضور فعال چشم پزشکان و دانشمندان علوم بینایی در سازمان های منطقه و فرا منطقه ای.

6-     فقدان یک مرکز همایش مناسب با ظرفیت بیش از 5000 نفر در کشور و همچنین فقدان زیر ساخت های مناسب از قبیل هتل ، حمل و نقل و ... . 

 

 

راهبردها:

1-     ایجا بانک اطلاعات چشم پزشکان ایرانی با مشخصات توانمندی های بالقوه و بالفعل آنان.

2-     ایجاد بانک اطلاعات از انجمن های چشم پزشکی منطقه ای و بین المللی و به ویژه فارسی زبان و شناسایی نیازمندی ها و علایق آنها.

3-     ارتباط فعال تر با MEACO جهت حضور چشم پزشکان ایران در جلسات عملی   MEACO و تلاش در جهت حضور چشم پزشکان ایرانی در سمتهای اداری و عضویت در گروه های علمی و حضور در همایش های بین المللی جلسات به عنوان عضو MEACO .

4-     پیگیری همکاری با انجمن چشم پزشکی آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین و معتبر ترین و انجمن های چشم پزشکی دنیا.

5-     پیگیری نحوه تعامل با World Ophthalmology Congress (WOC) به عنوان یکی دیگر از بزرگترین و معتبر ترین کنگره چشم پزشکی دنیا.

6-     برگزاری همایش های سراسری بین المللی در ایران با التزام به نحوۀ اداره کارگاهها و سخنرانی ها توسط چشم پزشکان خارجی بخصوص ازکشور های منطقه.

7-     پایش حضور فعال چشم پزشکان ایرانی و حمایت از ایشان.

8-     اجرای کارگاه های مختلف در جهت توانمند سازی چشم پزشکان درزمینه  ارائه سخنرانی  ،اداره جلسات و کارگاههای مختلف.

9-     تعیین افراد و گروههای علمی فوق تخصصی حائز شرایط اداره جلسات در سطوح منطقه ای و بین المللی به عنوان Focal point در انجمن چشم پزشکی ایران و برگزاری جلسات آموزش برای آنان و گسترش تدریجی این آموزشها.

10-  استفاده از سایت انجمن برای اطلاع رسانی در خصوص اخبار گروههای چشم پزشکی بین المللی و جوائز و فرصتهای بین المللی برای پژوهش و همکارهای فی ما بین و توسعه و به روز رسانی این وب سایت و قرار دادن بانک های اطلاعاتی بر روی آنها. 

11-  دعوت از گروههای فوق تخصصی برای مشارکت هر چه بیشتر در همایش های بین المللی.

12-  ایجاد ارتباط فعال با انجمن های چشم پزشکی منطقه ای بخصوص ترکیه و مصر و تونس و گسترش ارتباطات دو جانبه از طریق شرکت در همایش های یکدیگر و انجام طرح های مشترک.

 

برنامه عملیاتی

یک سال

1-     تصویب SP  و برنامه عملیاتی آن در انجمن چشم پزشکی

2-     تشکیل گروههای هدف (Focal Point) برای برگزاری کارگاه و سمپوزیوم با همکاری انجمن های فوق تخصصی (3 نفره  برای گروههای گلوکوم و جراحی پلاستیک و ترمیمی و استرابیسم و پنج نفره برای گروههای قرنیه و رتین)

3-     تشکیل کارگاههای آموزشی برای گروههای هدف برای ارائه سخنرانی، اداره جلسات و کارگاههای مختلف.

4-     برگزاری حداقل یک کارگاه یا سمپوزیوم توسط هر یک از گروههای هدف در کنگره 23

5-     برگزاری 3-2 کارگاه یا سمپوزیوم در MEACO یا کشورهای منطقه در یکسال آینده

6-     ایجاد لینک روابط بین الملل انجمن در سایت انجمن چشم پزشکی

7-     ایجاد بانک اطلاعات چشم پزشکان ایرانی در همه نقاط دنیا در روی سایت انجمن چشم پزشکی

8-     ایجاد بانک اطلاعات انجمن های چشم پزشکی منطقه ای و بین المللی

9-     ایجاد بانک اطلاعات در زمینه فرصت های موجود کشوری و بین المللی در خصوص جوائز، grant و position های رزیدنتی و فلوشیپی

10-  برنامه ریزی جهت شرکت فعال در WOC 2016   مکزیک بصورت برگزاری حداقل 3-2 مورد کارگاه یا سمپوزیوم

11-  پی گیری در جهت ارتباط هر چه بیشتر با انجمن های چشم پزشکی ترکیه، مصر و تونس و گسترش ارتباطات دو طرفه

12-  پی گیری در جهت ارتباط هر چه بیشتر و انجمن های فارسی زبان منطقه (افغانستان ، تاجیکستان و ... ) و شناسایی علایق و نیازمندیهای آنها

13-  پی گیری مشکلات و مسائل مربوط به شرکت چشم پزشکان در کنگره های بین المللی مهم از قبیل ESCRS ،  ASCRS، AAO ، APAO ، WOC ، ٍESVRS ، ASRS .

14-  مشخص نمودن نمایندگان انجمن چشم پزشکی در انجمن های مهم بین المللی چشم

15-  فعال کردن سایت انجمن به زبان انگلیسی و ایجاد یک محیط مجازی برای چشم پزشکان

سه سال

1-     توسعه گروههای هدف به  حداقل 3 عدد برای هر گروه فوق تخصصی

2-     برگزاری حداقل 5 کارگاه و 3 سمپوزیوم در کشورهای منطقه علاوه بر کارگاههای پیش بینی شده در WOC 2016

3-     تلاش در جهت کسب position های بیشتر در MEACO

4-     تلاش در جهت برگزاری کارگاه و سمپوزیوم به زبان انگلیسی در کنگره سراسری بنحوی که در سال 1393 در طول روز حداقل در یکی از سالن ها در هر نشست یک برنامه به زبان انگلیسی برگزار گردد.

5-     تلاش در جهت شناسایی اسپانسر ها و پشتیبانان ثابت مالی برای پشتیبانی برگزاری همایش های بین المللی در داخل و اعزام تیم های Focal Point به سایر کشورها

6-     تلاش در جهت تسهیل سفرهای خارج از کشور جامعه پزشکی با کمک انجمن های دوستی بین ایران و سایر کشورها

7-     تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در تبادلات مالی با سازمانهای بین المللی و شرکت در همایش های مختلف

8-     ارتباط فعال با کلیه همایش های بین المللی چشم پزشکی مطرح در دنیا از طریق نمایندگان مربوط به هر همایش

9-     ارتباط با همایش های مطرح علوم بینایی نظیر ARVO و ٍEVERو......