شناسنامه مجله انجمن چشم پزشکی ایران

نشریه انجمن چشم پزشکی ایران در سال 1969 به مدیریت و صاحب امتیازی پروفسور محمدقلی شمس برای اولین بار در ایران بنیاد نهاده شد.
مجله چشم پزشکی ايران از سال 1969 تا سال 2007 به زبان فارسی (با چکيده فرانسوي يا انگليسی) و از سال 2008 تا 2014 به زبان انگليسی و با عنوان Iranian Journal of Ophthalmology منتشر شده است.
از سال 2015 تحت نام جديد Journal of Current Ophthalmology منتشر می گردد.
مجله در سالهاي 2019-2015 توسط ناشر بين المللي Elsevier منتشر شده و از سال 2020 توسط ناشر MedKnow منتشر خواهد شد.

 

Journal of Current Ophthalmology (JOCO)

 


زبان نشريه: انگليسي
سال انتشار: 2015 میلادی
صاحب امتياز: انجمن چشم پزشکي ايران
مدير مسئول: دبيرکل انجمن چشم پزشکي ايران (دکتر محمود جباروند بهروز)
دبير ارشد: دکتر هرمز شمس
سردبير: دکتر خليل قاسمي فلاورجاني
مدير اجرايي: صاحب جمال طالبي
         jcurrophthalmol@gmail.com