دعوت به همکاری


تاریخ: 1402/09/02
عنوان: دعوت به همکاری در استان گیلان
از متخصص چشم جهت کار در مرکز خصوصی واقع در استان گیلان با حقوق ثابت ماهیانه 170 میلیون تومان به اضافه شرایط دیگر جهت همکاری دعوت بعمل می آید.
آدرس: گیلان
تلفن همراه: 09112411045