تاریخچه انجمن چشم پزشکی ایران

سابقه پزشکی و چشم پزشکی در ایران به قبل از اسلام و دوران هخامنشیان باز می گردد. به ویژه در دانشگاه جندی شاپور اهواز در زمان ساسانیان (224-641 میلادی) علوم پزشکی مدون تدریس می گردید. پیرو توصیه های حکیمانه حضرت رسول اکرم(ص) و امامان معصوم، محمد بن زکریای رازی (865-925 میلادی) و حکیم ابوعلی سینا ستارگان درخشان علم و افتخار ایران و نابغه بشریت (980-1037 میلادی) در رابطه با چشم پزشکی مطالب زیادی نگاشته اند و همچنین دانشمندان و پزشکان ایرانی دیگری که از آن جمله ابوسهل مسیحی جرجانی (1042-1136 میلادی) و زرین دست را میتوان نام برد. زرین دست کتاب مشهور خود را با نام  نورالعیون در سال 1088 میلادی به زبان فارسی تألیف نموده که این نشان دهنده قدمت توجه به چشم پزشکی در ایران می باشد.

                      

با تأسیس دارالفنون در سال 1294 شمسی (1916میلادی) آموزش چشم پزشکی مدون شروع گردید و کرسی چشم به دکتر یحیی شمس ملک آرا (لسان الحکما) تعلق گرفت و با تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 کرسی چشم پزشکی به پروفسور محمدقلی شمس واگذار گردید پس از تربیت تعدادی چشم پزشک در داخل و بازگشت چشم پزشکان از خارج کشور در سال 1326 انجمن چشم پزشکی ایران تأسیس گردید و از آن زمان تا کنون پیوسته توسط هیئت مدیره که با رأی همکاران عضو که فعلاً بیش از 1500 نفر می باشند انتخاب گردیده و اداره می شود، هیئت مدیره هر دوره برای مدت سه سال و با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و خدمتگذار همکاران چشم پزشک و مردم ایران بوده اند.

 انجمن چشم پزشکی ایران خود را متولی توسعه آموزش ، پژوهش و درمان چشم پزشکی در ایران و منطقه می داند تا همگام با دفاع از منزلت علمی و حقوق صنفی چشم پزشکان گام های مؤثری در ارتقاع دانش و خدمات چشم پزشکی برداشته شود. بر همین اساس ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با وزارت بهداشت ، سازمان نظام پزشکی ایران و انجمن های چشم پزشکی دنیا برقرار کرده است انجمن چشم پزشکی پیوسته در برگزاری سمینار های ماهیانه و فصلی فعالانه شرکت کرده همچنین کنگره سالیانه را به صورت بین المللی برگزار می نماید؛ و با عضویت فعال در MEACO نقش همکاران ایرانی را در مجامع بین المللی پررنگ تر کرده است. 

 انجمن چشم پزشکی ایران دارای زیر مجموعه های زیر بوده و در حال توسعه آنها می باشد: 
 
 

- گروه فوق تخصصی ویتره و رتین (سگمان خلفی) ایران

- گروه فوق تخصصی جراحان پلاستیک و ترمیمی چشم ایران 

- گروه فوق تخصصی کودکان و استرابیسم و نوروافتالمولوژی ایران 

- گروه فوق تخصصی گلوکوم ایران

- گروه فوق تخصصی یووئیت ایران

  اخیراً با پذیرش IRAVO  به عنوان بازوی پژوهشی انجمن گامهای مؤثری در حوزه پژوهش برداشته خواهد شد.

مجله Iranian Journal of Ophthalmology  از انتشارات انجمن چشم پزشکی ایران است همچنین سایت انجمن (www.irso.org) می تواند دسترسی همکاران را به انجمن تسهیل نماید.