همایش ، کنگره ، سمینار، وبیناربیست و هشتمین سمینار چشم سالیانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 بیست و هشتمین سمینار چشم سالیانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز با عنوان "تازه هاي استرابيسم و نوروافتالمولوژی" با همکاری گروه فوق تخصصی استرابیسم و نوروافتالمولوژی انجمن چشم پزشکی ایران از تاریخ 27 لغایت 29 بهمن ماه 1401 برگزار خواهد شد.