همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارRefractive Surgery and Strabismus

Start Date: 1399/10/11 - 12/31/2020

End Date: 1399/10/11 - 12/31/2020

Time: 08:00 - 10:00 AM

Webinar Archive: http://185.53.140.68/pyz93mh9f1v5/

 

وبینار علمی استرابیسم و جراحی رفرکتیو گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران
با همکاری انجمن چشم پزشکی ایران
Refractive Surgery and Strabismus
زمان: پنجشنبه ۱۱ دی ساعت 8:00 الی 10:00 صبح
Thursday, December 31, 2020 - 08:00-10:00 AM (Iran time)
Moderator: Kaveh Abri Aghdam, MD, PhD
دارای ۲ امتیاز باز آموزی
Speakers
Ali Aghajani, MD Strabismus Examination in Refractive Surgery Candidates
Zhale Rajavi, MD Binocular Vision Alterations after Refractive Surgery
 Arash Mir Mohammad Sadeghi, MD Refractive Surgery for Hyperopia and Considerations about Strabismus
Ali Sadeghi, MD Refractive Surgery for Myopia and Astigmatism and Considerations about Strabismus
Kaveh Abri Aghdam, MD, PhD Diplopia after Refractive Surgery
 Hossein Aghaee, MD Binocular Vision Alterations and Strabismus after Non-ablative Refractive Surgery
چشم پزشکانی که مایل به دریافت امتیاز می باشند، لازم است در سایت ircme.ir در این وبینار ثبت نام نمایند.(شناسه برنامه ۱۵۹۹۳۵) 
Scan the barcode to join the webinar