اخبار

وبینار Keratoconus Treatment Modalities,which, when, who در تاریخ 26 دیماه برگزار شد

وبینار Keratoconus Treatment Modalities,which, when, who با مدیریت آقایان دکتر اکبر درخشان و محمودرضا پناهی بزاز با همکاری گروه چشم دانشگاه های علوم پزشکی مشهد و اهواز در تاریخ 26 دیماه برگزار شد. همکارانی که موفق به شرکت در وبنیار نشدند میتوانند از لینک زیر برای دیدن فیلم رکورد شده وبینار اقدام نمایند. 

Keratoconus Treatment Modalities,which, when, who