اخبار

وبینار گروه جراحان قرنیه و رفرکتیو انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ 14 آذرماه برگزار شد

وبینار گروه جراحان قرنیه و رفرکتیو انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ 14 آذرماه  از ساعت 21 الی 23 با مدیریت آقای دکتر مصطفی نادری و حضور سخنرانان و اعضای پنل آقایان دکتر خسرو جدیدی ، دکتر سیدهاشم دریاباری ، دکتر محمدحسن عالم زاده انصاری ، دکتر حامد قاسمی و دکتر شهرام بامداد برگزار گردید. همکاران محترمی که موفق به شرکت در این وبینار نشدند میتوانند از طریق لینک زیر برای مشاهده آن اقدام نمایند.

Anterior Segment Webinar: Pterygium surgery updates