اخبار

جلسه دوم: وبینار روشهای اصلاح آستیگماتیسم با لیزر و جراحی قرنیه

جلسه دوم: وبینار روشهای اصلاح آستیگماتیسم با لیزر و جراحی قرنیه 17 دیماه 1400 از ساعت 19:30 الی 22:00