اخبار

برنامه های دارای امتیاز کنگره سی و یکم

چشم پزشک محترم به اطلاع ميرساند 4 برنامه علمي کنگره 31 داراي امتياز بازآموزي ميباشد درصورت نياز به امتياز ميتوانيد با کدهاي شناسه ذيل در سايت آموزش مداوم (ircme.ir) ثبت نام و در آزمون نهايي نيز شرکت فرماييد.

171575  Non Bleb Forming Glaucoma Surgery
171419  OCT Applications in Glaucoma
171649  Reoperations in Strabismus
171784  Nystagmus