اخبار

وبینار Smile Lenticule Applications in Ophthalmology در تاریخ 2 مهرماه برگزار شد

 وبینار Smile Lenticule Applications in Ophthalmology در تاریخ 2 مهرماه برگزار شد. همکارانی که موفق به شرکت در وبینار نشدند میتوانند از لینک زیر برای دیدن فیلم رکورد شده اقدام نمایند.

Smile Lenticule Applications in Ophthalmology