اخبار

وبینار Iranian Vitreoretinal Society in Collaboration With Eye Research Center of IUMS held: Uveal Melanoma: A to Z در تاریخ 8 مرداد برگزار خواهد شد

وبینار بین المللی "Iranian Vitreoretinal Society in Collaboration With Eye Research Center of IUMS held: Uveal Melanoma: "A to Z در تاریخ 8 مرداد ساعت 19:30 الی 21:30 برگزار خواهد شد.

جهت دریافت لینکهای برنامه اینجا کلیک کنید.