اخبار

برنامه های دارای امتیاز در چهارمین همایش بهاره

 

* توجه : چشم پزشکاني که مايل به دريافت امتياز بازآموزي ميباشند لازم است قبل از شروع همايش براي برنامه هاي داراي امتياز (هر برنامه بصورت مجزا 2 امتياز دارد) در سايت آموزش مداوم ircme.ir ثبت نام نمايند و پس از پايان هر برنامه از تاريخ شروع آزمون به مدت 72 ساعت فرصت شرکت در آزمون از طریق سامانه مرکزي cmequiz.ir را خواهند داشت.

 سایت همایش بهاره   >>>>  springophthalmologymeeting.ir

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Controversies in Diagnosis of Glaucomatous versus Nonglaucomatous Optic Neuropathy   

 کد شناسه برنامه 165962 تاريخ شروع آزمون 27  الی 30 خرداد  

-------------------------------------------------------------------------------------------

Strabismus Update Key Points  

 کد شناسه برنامه 166006 تاريخ شروع آزمون 28  الی 31 خرداد 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Updates on Oculofacial Disorders

 کد شناسه برنامه 166010 تاريخ شروع آزمون 28  الی 31 خرداد 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Controversies on Imaging of Choice in AMD and DR

کد شناسه برنامه 166014 تاريخ شروع آزمون 28  الی 31 خرداد 

---------------------------------------------------------------------------------------------

IOL Power Calculation

کد شناسه برنامه 165954 تاريخ شروع آزمون 27  الی 30 خرداد 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Updates on Corneal Cross Linking

کد شناسه برنامه 166076 تاريخ شروع آزمون 28  الی 31 خرداد