همایش ، کنگره ، سمینار، وبینارجشنواره فیلم و عکس بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی