همایش ، کنگره ، سمینارجشنواره فیلم و عکس بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی