اخبار

وبینار گروه فوق تخصصی جراحان قرنیه و رفرکتیو انجمن چشم پزشکی ایران 14 شهریورماه برگزار خواهد شد

وبینار گروه فوق تخصصی جراحان قرنیه و رفرکتیو انجمن چشم پزشکی ایران با عنوان Update on Customized Laser Ablations” in Refractive Surgeries" در روز جمعه 14 شهریورماه مصادف با 4 سپتامبر از ساعت 21 الی 23 با مدیریت آقای دکتر سید جواد هاشمیان برگزار خواهد شد. 

برای دریافت لینک وبینار و پخش زنده بر روی آپارات اینجا کلیک کنید

ISCRS/ IrSO Webinar

Iran University of Medical Sciences, Rassoul Akram Hospital, Ophthalmic Department

Update on Customized Laser Ablations” in Refractive Surgeries"

Friday, September 4, 21-23 PM   

جمعه ۱۴ شهریور ساعت ۹ الی ۱۱ شب 

The aim of this webinar is present the latest advances in customized ablation profiles including; Wavefront optimized ablation, Wavefront guided ablation, Topo-guided ablation and customized ablation in special situations such as post keratoplasty, after pseudophakia and in patient with irregular cornea 

we will be discussed on case selection, Indications, Special laser Systems and laser profiles and Nomogram adjustments for using these profiles to have excellent refractive outcomes and also have a Case based panel discussion

Agenda 

Wavefront-Optimized LVC (Aspheric).  Yasaman Hadi MD.  10min

Wavefront-guided and Aspheric WF-G LVC.  Leila Ghiasian MD.  10min

Topo-guided LVC.  Hossein Aghaei MD.   10min

Ablation Profiles in Special Situations (Post Keratoplasty, Pseudophakia, Early KCN and irregular Cornea), Seyed Javad Hashemian MD.  10 min

Case Presentation and Panel discussion;   75min

Moderator: Seyed Javad Hashemian MD

Faculty

Hasan Hashemi.MD / Seyed Mohammad Ghoreishi.MD / Farid Karimian.MD / Ramin Saluti MD / Mohammad Reza Sedaghat.MD