اخبار

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت آقای دکتر غلامعباس قرایی را به اطلاع جامعه چشم پزشکی میرساند