اخبار

صورت جلسه کمیته علمی انجمن چشم پزشکی ایران راجع به نحوه برگزاری همایشهای آتی

 

 

صورت جلسه کمیته علمی انجمن چشم پزشکی ایران راجع به نحوه برگزاری همایشهای آتی

 

حاضرین محترم :

 

جناب آقای دکتر محمود جباروند (رئيس و دبير کل انجمن)-جناب آقاي دکتر حميد احمديه(مسئول کميته علمي انجمن)- جناب آقاي دکتر مسعود ناصري پور ( عضو کميته اجرايي کنگره)-جناب آقاي دکتر حيدر اميني( رئيس گروه تخصي گلوکوم)- جناب آقاي مهدي مدرس زاده ( رئيس گروه تخصصي رتين)- جناب آقاي دکتر محمد قريشي ( رئيس گروه تخصصي قرنيه)- جناب آقاي دکتر آرش ميرمحمدصادقي ( نماينده و عضو هيئت مديره گروه تخصصي استرابيسم)-سرکار خانم دکتر نازنين ابراهيمي اديب (نماينده و عضو هيئت مديره گروه تخصصي يووئيت)- جناب آقاي دکتر خليل قاسمي فلاورجاني ( مديرگروه چشم دانشگاه علوم پزشکي ايران)- خانم دکتر آرزو ميرآفتابي ( دبير علمي چهارمين همايش بهاره)-جناب آقای دکتر محمد ابراهیم جعفری (مدیر اجرایی انجمن)-آقای مهندس صدیقیان (مسئول سایت انجمن )-آقاي مهندس ضرابي (مسئول نمايشگاه کنگره)

 

طبق تبادل نظر اساتيد و شرکت کنندگان محترم در اين جلسه موارد ذيل مصوب گرديد :

 

* برگزاري چهارمين همايش بهاره با همين عنوان ،دبيران علمي و برنامه ريزي علمي خود به سال آينده موکول شود.

 

* کنگره سراسري انجمن چشم پزشکي ايران با توجه به پاندمي COVID-19بصورت مجازي برگزار شود.

 

* جهت آمادگي و رفع هرگونه مشکل در برگزاري مجازي کنگره سراسري در هفته اول مهرماه سال جاري در دو روز پنجشنبه و جمعه يک پيش کنگره توسط کميته علمي انجمن چشم پزشکي ايران با هماهنگي هر يک از گروه هاي فوق تخصصي برنامه ريزي علمي شود.

(لازم به ذکر است اين برنامه ها در دو روز پنجشنبه و جمعه از ساعت 8 الي 11 شب حاوي دو برنامه يک و نيم ساعته اجرا شود)

 

* روزهاي برگزاري کنگره اصلي از تاريخ  5 الي 8 آبان ماه سال جاري (روزهاي دوشنبه تا پنجشنبه) به تاريخ 8 الي 11 آبان ماه (روزهاي پنجشنبه تا يکشنبه) جابجا شود تا استقبال شرکت کنندگان و سخنرانان داخلي و خارجي بيشتر شود.

(لازم به ذکر است اين برنامه ها از ساعت 8 الي 11 شب حاوي دو برنامه يک و نيم ساعته اجرا شود)

 

*پس از مشخص شدن خط مشي برنامه هاي علمي کنگره بر اساس نوع برنامه ها( سمپوزيوم-کارگاه) و تعداد مربوط به هر گروه تخصصي توسط کميته علمي کنگره به هر يک از گروه هاي فوق تخصصي جهت برنامه ريزي نهايي و دعوت از سخنرانان خارجي اعلام مي گردد.

 

* در کنگره اصلي به اندازه 40 دقيقه ( 8 الي 8:40 شب) جهت سخنرانان خارجي بصورت کينوت لکچر در نظر گرفت.

 

* در پيش کنگره ( هفته اول مهر ماه) و کنگره اصلي ( 8 الي 11آبان ماه) جهت تامين هزينه هاي آن نمايشگاه مجازي برگزار شود و حتي در برنامه هاي علمي جهت واگذاري اسپانسري به شرکتهاي تجاري ميشود جهت پرزنت محصولات خود زماني در حد  دو تا يک ربع اختصاص داد.

 

*در برنامه پيش کنگره نيز ميتوان از سخنرانان خارجي دعوت نمود.

 

*طبق فرمايش جناب آقاي دکتر جباروند نحوه ارائه برنامه هاي علمي بصورت ضبط شده و قسمت پرسش و پاسخ آنها بصورت زنده باشد و جهت برگزاري پانل ها اعضاي آن مي توانند در زمان اجرا در انجمن چشم پزشکي حضور داشته باشند تا از اينترنت پرسرعت انجمن استفاده نمايند.

­­­

*سوالات مطرح شده بصورت مکتوب در مديا توسط Moderator اداره و پاسخ داده خواهد شد.

 

 دکتر محمود جباروند

رئيس و دبيرکل انجمن چشم پزشکي ايران