نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  عضویت در انجمن
Rss | SiteMap | English ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۳ آبان
   درباره انجمن
  گالری تصویری
   گالری فیلم
 گالری فیلم
چاپ برگشت

طبقه بندی فیلم :


نفر اول جشنواره - Iris Reconstruction
...نفر اول جشنوا
نفر سوم جشنواره - Lamellar Intrasromal Keratoplasty
...نفر سوم جشنوا
نفر دوم جشنواره - Vertical sterabismus with rare incidance
...نفر دوم جشنوا
بزرگداشت دکتر خدادوست در بیست و سومین کنگره سراسری چشم پزشکی - قسمت دوم
...بزرگداشت دکتر
بزرگداشت دکتر خدادوست در بیست و سومین کنگره سراسری چشم پزشکی- قسمت سوم
...بزرگداشت دکتر
بزرگداشت دکتر خدادوست در بیست و سومین کنگره سراسری چشم پزشکی - قسمت چهارم
...بزرگداشت دکتر
بزرگداشت دکتر خدادوست در بیست و سومین کنگره سراسری چشم پزشکی -بخش اول- قسمت اول
...بزرگداشت دکتر
بزرگداشت دکتر خدادوست در بیست و سومین کنگره سراسری چشم پزشکی - بخش اول - قسمت دوم
...بزرگداشت دکتر
Femto Keratoplasty
...Femto Keratop
Cataract Surgery in Nanophthalmic Eye
...Cataract Surg
Modified Schocket Procedure
...Modified Scho
Trabeculotomy + Modified Trabeculectomy
...Trabeculotomy
تعداد فیلم:30
صفحه: 1  2  3
خروج
 
کنگره های سالیانه