همایش ، کنگره ، سمینار و وبینار های آینده


طبقه بندی :
        
 
تاریخ شروع تاریخ پایان عنوانمحل برگزاری جزئیات
 1399/12/14  1399/12/14 جشنواره شمس  Webinar
 1399/08/08  1399/08/11 سی امین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران 8 الی 11 آبان  Webinar
 1399/07/25  1399/07/26 سی امین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران (پیش کنگره) 25 و 26 مهر  Webinar
 1399/07/03  1399/07/03 کارگاه روشهای غیر جراحی جوان سازی صورت  Webinar