همایش ، کنگره ، سمینار و وبینار های آینده


طبقه بندی :
        
 
تاریخ شروع تاریخ پایان عنوانمحل برگزاری جزئیات
 1399/12/14  1399/12/14 جشنواره شمس  Webinar
 1399/11/29  1399/12/01 The 10th Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision and Ophthalmology  Webinar
 1399/09/20  1399/09/20 Role of OCT in diagnosis and follow up of glaucoma patients  Webinar