نرم افزار وبینار

 انجمن چشم پزشکی ایران جهت برگزاری همایشهای تحت وب خود از نرم افزار Adobe connect استفاده خواهد کرد برای نصب این نرم افراز بر روی گوشی، تبلت و کامپیوتر خود می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید.