اخبار

وبینار بین المللی Uveal Melanoma: A to Z در تاریخ 8 مرداد برگزار شد

 وبینار بین المللی با عنوان : Iranian Vitreoretinal Society in Collaboration With Eye Research Center of IUMS held: Uveal Melanoma: A to Z در تاریخ 8 مرداد 1400 برگزار شد.

همکارانی که موفق به شرکت در این وبینار نشدند میتوانند از اینجا فیلم رکورد شده وبینار را مشاهده نمایند.