نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  عضویت در انجمن
Rss | SiteMap | English ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
   پلاستیک و ترمیمی چشم
  گالری تصویری
   گالری فیلم
 هیئت مدیره
 ارسالچاپ برگشت


دکتر علی صادقی طاری

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم

دكتر حسین سالور

نايب رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم

دکتر محسن بهمنی کشکولی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم

دکتر محمدطاهر رجبی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم

دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم

دکتر بهرام اشراقی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی پلاستیک و ترمیمی چشم

دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم


 


 
کنگره های سالیانه