نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  عضویت در انجمن
Rss | SiteMap | English ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
   گلوكوم
  گالری تصویری
   گالری فیلم
 هیئت مدیره
 ارسالچاپ برگشت


http://irso.org/upload/picname/621.jpg

دكتر حیدر امینی

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی گلوکوم

 Email: heydar_amini@yahoo.com

دکتر شاهین یزدانی

نايب رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی گلوکوم

 Email: shahinyazdani@yahoo.com

http://irso.org/upload/picname/368.jpg

دکتر نوید نیلفروشان

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی گلوکوم

  Email: naveednil@yahoo.com

دکتر یداله اسلامی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی گلوکوم

 Email: yaeslami@gmail.com

دکتر  محمد پاکروان

عضو هيئت مديره گروه فوق تخصصی گلوکوم

 Email: mohpakravan@yahoo.com

 
کنگره های سالیانه