نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  عضویت در انجمن
Rss | SiteMap | English ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۴ آذر
   استرابيسم و نوروافتالمولوژی
  گالری تصویری
   گالری فیلم
 هیئت مدیره
 ارسالچاپ برگشت


دکتر محمدرضا اکبری باغبانی

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص استرابیسم 

دكتر ژاله رجوی

نايب رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فوق تخصص استرابیسم

دکتر عباس باقری

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فوق تخصص استرابیسم

دکتر آرش میرمحمدصادقی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص استرابیسم 

دکتر مصطفی سلطان سنجری

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

ستاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - فوق تخصص استرابیسم و نوروافتالمولوژی

 


 
کنگره های سالیانه