نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  عضویت در انجمن
Rss | SiteMap | English ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
   استرابيسم و نوروافتالمولوژی
  گالری تصویری
   گالری فیلم
 هیئت مدیره
 ارسالچاپ برگشت


دكتر ژاله رجوی

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

 Email:zh_ra2000@yahoo.com

http://irso.org/upload/picname/972.jpg

دکتر محمدرضا اکبری باغبانی

نايب رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

 Email: mrakbari83@hotmail.com


دكتر  گیتا غیاثی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

 Email: guitaghiasi@yahoo.com

http://irso.org/upload/picname/img170.jpg

دکتر ضیاءالدین یزدیان

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

 Email: yazdianz@sina.tums.ac.ir

دکتر عباس باقری

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی استرابیسم نوروافتالمولوژی

 Email:abbasbagheri@yahoo.com

 


 
کنگره های سالیانه