نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  عضویت در انجمن
Rss | SiteMap | English ۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
   جراحان قرنیه و رفرکتیو ایران
  گالری تصویری
   گالری فیلم
 هیئت مدیره
 ارسالچاپ برگشت


دكتر سید محمد قریشی

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

Email: ghoreishi35@gmail.com

http://irso.org/upload/picname/Pic1863.jpg

دکتر محمود جباروند

عضو هيئت مديره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

Email: jabarvand@spu.ir

http://irso.org/upload/picname/1106.jpg

دکتر محمد علی جوادی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

 Email: ma_javadi@yahoo.com

دکتر فیروزه رحیمی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

  Email: firoozehrahimi@yahoo.com

دکتر سیامک زارعی قنواتی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

  Email: sizagh@yahoo.com

دكتر محمدرضا صداقت

عضو  هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

  Email:mrs1343@yahoo.com

http://irso.org/upload/picname/Pic747.jpg

دکتر رامین صلوتی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

Email:saloutir@hotmail.com

http://irso.org/upload/picname/1106.jpg

دکتر فرید کریمیان

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

  Email: karimianf@yahoo.com

دکتر افشین لطفی صدیق

 

عضو  هیئت مدیره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

  Email: afshinlotfi48@gmail.com

 

دکتر سید جواد هاشمیان

عضو هيئت مديره گروه فوق تخصصی قرنیه و رفرکتیو (سگمان قدامی)

  Email: sj_hashemian@yahoo.com

 

 

 


 
کنگره های سالیانه