نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  عضویت در انجمن
Rss | SiteMap | English ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۴ آذر
   یووییت
  گالری تصویری
   گالری فیلم
 هیئت مدیره
 ارسالچاپ برگشت


دکتر مسعود سهیلیان

رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی یووییت

استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فوق تخصص بيماری های شبكيه و یووئیت

دکتر نازنین ابراهیمی ادیب

نايب رئيس هيئت مديره گروه فوق تخصصی یووییت

استادیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص بيماری های شبكيه و یووئیت

دکتر علیرضا هدایت فر

 

 عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی یووییت

 دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - فوق تخصص بيماری های شبكيه و یووئیت

دکتر مریم حسینی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی یووییت

دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - فوق تخصص بيماری های شبكيه و یووئیت

دکتر محمد زارعی

عضو هیئت مدیره گروه فوق تخصصی یووییت

دانشیار گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران - فوق تخصص بيماری های شبكيه و یووئیت

 


 
کنگره های سالیانه