نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  عضویت در انجمن
Rss | SiteMap | English ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
   مجله انجمن چشم پزشکی
  گالری تصویری
   گالری فیلم
 سردبیران پیشین
 ارسالچاپ برگشت


 

 

دکتر هرمز شمس

استاد بازنشسته چشم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره سردبیری: 2014-2008

 

دکتر احمد جواديان

استاد بازنشسته چشم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره سردبیری: 2007-1995

 

پروفسور محمدقلی شمس

استاد بازنشسته چشم پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره سردبیری: 1994-1969

 


 
کنگره های سالیانه