نام کاربری :
کلمه عبور :
  
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
  عضویت در انجمن
Rss | SiteMap | English ۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد
   درباره انجمن
  گالری تصویری
   گالری فیلم
 اخبار
 چاپ برگشت

جدول زمانی و هزینه های ثبت نام

جدول زمانی و هزینه های ثبت نام


 همکاران محترم جهت بررسی وضعیت ثبت نام خود می توانند به صفحه لیست ثبت نام شدگان مراجعه نمایند.

 

گروه

شرکت کنندگان ایـــرانـــی

تـا تـاریـخ 15 مرداد 1396

 تـا تـاریـخ 15 مـهـر 1396

زمـان بـرگــزاری کــنـگــره

چشم پزشک

200،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

150،000 تومان حق عضویت انجمن *

جمع 350،000 تومان

250،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

150،000 تومان حق عضویت انجمن *

جمع 400،000 تومان

300،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

150،000 تومان حق عضویت انجمن *

جمع 450،000 تومان

دستیار چشم پزشکی ٭٭

150،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

180،000تومان هزینه ثبت نام کنگره

200،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

پزشک متخصص سایر رشته ها، پزشک عمومی،پیراپزشک،(پرستار و سایر رشته های وابسته)،PhD  رشته های مرتبط،دانش آموختگان سایر رشته ها

200،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

250،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

300،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

ثبت نام برنامه یکروزه پرستاری

-

60،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

60،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

افراد ایرانی مازاد بر سهمیه شرکت های تجاری

-

250،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

300،000 تومان هزینه ثبت نام کنگره

نمایندگان غیر ایرانی شرکت های تجاری

-

مطابق جدول ارزی

مطابق جدول ارزی

افراد همراه (همسر و فرزند) ٭٭٭

-

60،000 تومان هزینه روزانه ثبت نام کنگره

200،000 تومان هزینه کل ایام کنگره

60،000 تومان هزینه روزانه ثبت نام کنگره

200،000 تومان هزینه کل ایام کنگره

 

 

 

 


1396/05/23

 
کنگره های سالیانه