همایش ، کنگره ، سمینار


طبقه بندی :
      
 

تاریخ شروع تاریخ پایان عنوانمحل برگزاری جزئیات
 1399/07/12  1399/07/16 38th Congress of the ESCRS  Amsterdam, The Netherlands
 1399/06/28  1399/06/29 49th ECLSO  Paris - France
 1399/04/25  1399/04/27 سمینار سالانه چشم تبریز تحت عنوان : OSD ، Imaging ، Uveitis  تبریز
 1399/04/05  1399/04/07 19TH S.I.C.S.S.O. Meeting  Rome, ITALY
 1399/03/28  1399/03/30 بیست و هشتمین سمینار گروه چشم و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز  شیراز
 1399/02/03  1399/02/05 بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی  تهران - بلوار غربی ورزشگاه آزادی - پژوهشگاه صنعت نفت
 1399/01/21  1399/01/23 38th Annual Congress of the Syrian Society of Ophthalmology   Damascus - Ebla al sham Hotel
 1399/01/20  1399/01/22 چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی گروه ها و مراکز تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران  مرکز همایشهای رازی
 1398/12/02  1398/12/04 MARRAKECH 24th ESCRS Winter Meeting  Marrakech, Morocco
 1398/12/01  1398/12/01 دوازدهمین جشنواره چشم پزشکی و علوم بینایی شمس  تهران بیمارستان فارابی
12345678910...